• eerste foto
  • tweede foto
  • derde foto
  • vierde foto
  • vijfde foto

Adres

Oefentherapie Cesar
Bart Schopmeijer
Parallelweg 9
7822 GL Emmen 

Telefoon: 0591 61 51 02
E-mail: info@cesaremmen.nl

 

Openingstijden

Maandag t/m Woensdag
8.15 uur tot 18.00 uur
Donderdag:
8.15 uur tot 21.00 uur
Vrijdag:
8.15 uur tot 12.00 uur

Werkwijze

Bij de eerste afspraak wordt een vraaggesprek afgenomen en indien noodzakelijk een lichamelijk onderzoek gedaan, met als doel de mogelijke oorzaak van het klachtenpatroon te achterhalen. Indien u verwezen bent door uw huisarts of specialist is de gestelde diagnose op de verwijzing maatgevend.

Tijdens het lichamelijk onderzoek kijk ik samen met u naar de functies van uw bewegingsapparaat, uw houdings- en bewegingspatroon en breng deze in verband met uw klacht. Hierna zal ik in overleg een behandeldoel en -plan maken. 

Bij de vervolg afspraken zal ik u behandelen door middel van oefeningen; bewegingsbevorderende oefeniingen, ontspanningsoefeningen, houdings- en bewegingsadviezen, spierversterkende oefeningen en lifestyle adviezen. Uitgangspunt van de behandeling(-en) is altijd het verminderen en/of opheffen van het klachtenpatroon en het voorkomen van deze klachten. Een behandeling duurt doorgaans 35 minuten en is individueel gericht.

Sinds juli 2008 heeft de minister van Volksgezondheid bepaald dat para-medische zorg voor patienten direct toegankelijk is (dus zonder verwijzing van een arts)

Ik neem u echter bij voorkeur onder behandeling op verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of specialist (vanuit de gedachte:twee weten meer dan één...)

Oefentherapie Cesar is een wettelijk geregistreerde en erkende paramedische behandel methode en er wordt in mijn praktijk gewerkt volgens de meest recente wetenschappelijk inzichten en richtlijnen van de beroepsvereniging.

Het doel van oefentherapie Cesar is door middel van oefeningen en adviezen klachten aan het houdings– en beweging apparaat te doen verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen. Hierbij uitgaande van ieder zijn persoonlijke beweging mogelijkheden en leef- en beroepsomstandigheden. Oefentherapie Cesar is een actieve behandelmethode met als trefwoorden: analyse van de hulpvraag, inzicht en bewustwording, activeren, ontspanning en zelfredzaamheid. 

Praktijk foto's

  • praktijk 1
  • praktijk 2
  • praktijk 3
  • praktijk 4

Laatse nieuws op de website

  Logo-netwerk-chronische-pijn      

 Logo-de-oefentherapeut

 

Praktijkinformatie

 

Download algemene folder

Betalingsvoorwaarden

Download Chronische Lijst 

Klachtenregeling

 

Patiënttevredenheidsenquete

Tarievenlijst Oefentherapie 2020

AVG & Privacy regelement

© 2013 Oefentherapie Cesar

Webdesign: Dvhp Emmen

 

Online sinds mei 2003 

Bijgewerkt op 31 januari 2020