Vergoedingen Cesar Therapie - Cesartherapie Emmen
Image
Image

Vergoedingen en Eigen Risico in 2024

Ik heb contracten met ALLE zorgverzekeraars. Als u de verzekeraar belt om dit te controleren, geef dan aan dat het contract staat op oefentherapie (niet op fysiotherapie), mijn AGB code is 07080651 en de naamstelling van het contract is Praktijk voor Oefentherapie Cesar, Bart Schopmeijer
Oefentherapie wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed, dus dit gaat niet van het eigen risico af. De vergoeding verschilt erg per pakket. Bedenk dus hoeveel zorg u jaarlijks verwacht nodig te hebben. Oefentherapie en fysiotherapie komen uit het zelfde "potje". Dit wordt ook wel Beweegzorg genoemd.

Vergoedingen

Kinderen tot 18 jaar krijgen vanuit het basispakket 18 behandelingen per jaar vergoed.

LET OP! Voor zorg die vergoed wordt uit de basisverzekering, doet de verzekeraar een beroep op uw eigen risico.

Als uw aandoening op de ''chronische lijst'' staat, krijgt u vanaf de 21 behandeling de therapie onbeperkt vergoed. Soms is dit voor 1 jaar, soms wordt dit per 3 jaar verlengd. Sommige verzekeraars vergoeden standaard ook de eerste 20 behandelingen als u een aanvullend pakket heeft. Kijk dit goed na of bel uw zorgverzekeraar bij twijfel. Sommige pakketten kennen een wachttijd. De behandelingen worden dan bijv. pas 6 maanden na afsluiten van het pakket vergoed.

LET OOK OP! Als u voordat u bij mij in behandeling kwam al door een andere therapeut bent behandeld in hetzelfde jaar, gaan die behandelingen van het totaal te vergoeden bedrag af.

Als u meer behandelingen nodig heeft dan u verzekerd heeft, kunt u de behandeling op eigen kosten voortzetten. Kijk in de tarievenlijst voor de tarieven die ik hanteer.

En als u niet aanvullend verzekerd bent?

Als u ouder bent dan 18 jaar en alleen een basispakket hebt, zijn de kosten van de behandelingen voor uw eigen rekening. Na betaling ontvangt U van mij een factuur.

Een uitzondering hierop vormen cliënten met een aandoening die op de ‘chronische lijst’ staat. Zij krijgen vanaf de 21e behandeling oefentherapie volledig vergoed vanuit het basispakket.

LET OP! Voor zorg die vergoed wordt uit de basisverzekering, doet de verzekeraar een beroep op uw eigen risico.

Directe toegankelijkheid (behandeling zonder verwijsbriefje) en het screeningtarief

Als u zonder verwijsbriefje bij mij in behandeling komt, bijvoorbeeld op eigen initiatief of op advies van een bekende of een andere therapeut, verandert dat niets aan uw vergoeding. Het enige verschil is dat ik tijdens de eerste afspraak een screening doe met daarna een aanvullend intakegesprek en onderzoek.

Tijdens de screening stel ik in functie als uw therapeut vragen om te beoordelen of u meteen kunt beginnen met de behandeling. Als ik bepaalde symptomen niet vertrouw, of eerst meer informatie nodig heb, of denk dat oefentherapie niet de juiste therapie voor u is op dat moment, zal ik U naar uw huisarts verwijzen.

Uw therapeut vat de klachten waarvoor u zonder verwijzing bij ons in de praktijk bent gekomen samen op een rapportageformulier. Wij zijn verplicht dit formulier na uw goedkeuring naar uw huisarts te sturen, zodat die op de hoogte is van uw klachten en dat u daarvoor bij ons in behandeling bent. Als uw arts u oefentherapie adviseert, vraag dan om een verwijsbrief. Het scheelt u het screeningstarief en wij kunnen dan sneller overgaan tot behandeling.

Als u twijfelt over de vergoeding waarvoor u in aanmerking komt, of niet begrijpt hoe het zit, informeer dan bij uw behandelaar en/of raadpleeg de voorwaarden van uw verzekeraar.

Het behandeltarief, indien u niet (meer) aanvullend verzekerd bent of als de behandelingen uit de aanvullende verzekering opgebruikt zijn, is € 50,00 per behandeling.

Deze betaling is á contant met PIN-pas na iedere behandeling.

Oefentherapie Cesar

B.M.A. Schopmeijer
Parallelweg 9
7822 GL Emmen

Telefoon: 0591 61 51 02
E-mail: info@cesaremmen.nl

Download Algemene folder
Download Chronische lijst
Betalingsvoorwaarden

Openingstijden

Maandag t/m woensdag: 09.00 - 17.00 uur.
Donderdag: 10.00 - 19.00 uur.
Vrijdag: 09.30 - 12.00 uur.
Zaterdag en zondag: Gesloten.

 

Online sinds 2003

bijgewerkt:   15 JULI 2024